Aktualności

W związku z pandemią koronawirusa zapraszamy na kursy języka niemieckiego online (skype)  dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Oferujemy kursy online z 50 % zniżką. Pomoc w nauce, konwersacje i przygotowanie do egzaminów. Zapraszamy.

Projekt wymiany językowej -współpraca ze szkołą Dhahabu Intel Centre w Tanzanii.

AktualnościRozpoczęliśmy współpracę ze szkołą w Karatu (Arusha), w Tanzanii. Rozwój techniki pozwala nam na kontakt i wymianę doświadczeń z krajami na całym świecie. Naszą misją jest wsparcie i zaangażowanie we współpracę, która nie wiąże się tylko z profitami finansowymi, lecz polega na zasadach wymiany wiedzy. Każdy lektor naszej szkoły może dodatkowo zaangażować się w projekt, rozwijać własne zdolności, nie tylko językowe, uczyć innych, poznawać kultury i obyczaje innych krajów, przyczyniając się w ten sposób do wspólnego dobra i wyrównywania szans na całym świecie.

Jakie są korzyści z posiadania certyfikatów Goethe-Institut?

Certyfikaty umożliwiają przejrzyste określenie umiejętności językowych i jakości nauczania: uczący się uzyskują informację o tym, na jakim poziomie mówią, rozumieją, czytają i piszą oraz jakie robią postępy. To wszystko przekłada się na rynek pracy.

Certyfikaty uwzględniają wszystkie poziomy i sprawności zawarte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Goethe-Zertifikat B2 i Goethe-Zertifikat C1 zwalniają w niektórych krajach z konieczności zdawania matury z języka niemieckiego. Na wielu uczelniach Unii Europejskiej posiadanie jednego z certyfikatów Goethe-Institut daje dodatkowe korzyści w postaci punktów kredytowych.

Osoby posiadające certyfikat C2 mogą ubiegać się o przyjęcie do niemieckich szkół wyższych lub kolegiów przygotowujących do studiów w Niemczech, a także uprawnia do nauczania języka niemieckiego.

ul. Żurawia 43 lokal 301, III piętro
00-680 Warszawa