Inwestycja firm w szkolenia językowe na pewno zwróci się w przyszłości, gdyż jest zdecydowanie najlepszą formą inwestycji w rozwój swoich pracowników. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego w dzisiejszych czasach to konieczność. W czasach, kiedy sytuacja na rynku pracy zmienia się błyskawicznie, trzeba nastawić się na poszerzanie swoich kompetencji w różnych dziedzinach, na bycie elastycznym. Odkąd to dostęp do informacji i rozwój nowych technologii stają się kluczem do zdobywania wiedzy, nie ograniczamy się już tylko do naszego podwórka, myślimy globalnie, współpracujemy globalnie i poszukujemy rozwiązań o szerszym zasięgu.

Kryzys i ograniczenia związane z pandemią – szansą do samorozwoju.

Kryzys i ograniczenia związane z pandemią narzucają nam w pewnym stopniu reżim sanitarny, większą dbałość o zdrowie własne i współpracowników a co za tym idzie ograniczenie kontaktów do minimum. Jednak taka sytuacja może stać się okazją do naszego wzrostu i rozwoju. Możemy poszukać nowych rozwiązań lub możemy wykorzystać narzędzia, którymi już dysponujemy. Takim rozwiązaniem jest nauka języka obcego przez Internet. Wykorzystujemy w nauce nowe technologie lub te, które już doskonale znamy, chociażby komunikatory takie jak Skype czy Zoom. Nowa rzeczywistość, w jakiej przyszło nam żyć, sama stawia nam wymagania, którym staramy się sprostać. Wymagania te możemy potraktować jako wyzwanie i szansę do dalszego rozwoju. Za nauką online przemawia przede wszystkim oszczędność czasu. Pracownik nie jest zmuszony do zostawania w pracy po godzinach, może uczyć się języka o każdej porze dnia i dostosowuje zajęcia do swojego harmonogramu. Internet umożliwia mu również korzystanie z wszelkiego rodzaju dostępnych zasobów, takich jak aplikacje do nauki słówek, darmowe lekcje na kanale YouTube lub wszelkich innych mediów takich jak radio, prasa, których językiem można się rozkoszować w oryginale.

Dobrze wykwalifikowani pracownicy to wizytówka każdej firmy

Życie to nieustanny proces zmiany, proces realizacji siebie i rozwój własnej osoby wynikający z własnych możliwości i dążeń. Dobrze jest, kiedy pracodawca i pracownik wspierają siebie wzajemnie w tym procesie. Doceniony pracownik, w którego rozwój pracodawca inwestuje, to zarówno wizytówka, prestiż i renoma firmy jak też wzrost konkurencyjności firmy na arenie międzynarodowej. Należy wziąć tutaj pod uwagę przede wszystkim rozwijanie kompetencji językowych. Znajomość języka obcego jest nieodzowna w kontaktach z klientem zagranicznym a wartość pracownika automatycznie na rynku pracy wzrasta. Ma on większe szanse na zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą oraz jest lepiej wynagradzany przez pracodawców. Język niemiecki daje firmom szerszy dostęp do informacji, umożliwia swobodne podróżowanie oraz pełniejsze obcowanie z kulturą danego kraju. Oprócz tego przez rozwój kompetencji językowych wspierane są nasze zdolności poznawcze, lepsza pamięć i koncentracja.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty oraz śledzenia naszego bloga.