Matura rozszerzona z języka niemieckiego w 2015 roku zyskała nową formułę, wzbogaconą o zadanie polegające na napisaniu artykułu w języku niemieckim o długości od 200 do 250 słów. Choć zadanie brzmi bardzo poważnie i być może groźnie dla maturzystów, formuła wcale nie jest tak obszerna, jak by się mogło wydawać i opiera się na schemacie, którego można się bez problemu nauczyć. Jaki to schemat i jak podejść do tematu, aby zdobyć cenne punkty? O wszystkim dowiecie się w tym artykule.

Artykuły publicystyczne po niemiecku, to dłuższa wypowiedź pisemna, która docelowo występuje w prasie, czy Internecie. Ma za zadanie informować odbiorcę o danym temacie, ale też przedstawiać poparty argumentami punkt widzenia autora tekstu. W praktyce chodzi o zwięzłą formę pisemną, która będzie opisem danego zagadnienia, składającą się z czterech elementów – tytułu (inaczej nagłówka), wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Zadanie to może wzbudzać niepokój u maturzystów, jednak należy pamiętać, że nie jest to tak długa wypowiedź pisemna, jak np. rozprawka. Na szczęście artykuły publicystyczne są dość krótkie, ponieważ współczesny odbiorca – zwłaszcza ludzie młodzi – nie mają czasu i ochoty zagłębiać się w niekończące się artykuły, gdy chcą zapoznać się z najświeższymi wiadomościami w drodze do szkoły, na uczelnię, czy do pracy.

Tytuł, czy inaczej nagłówek powinien być wyrazisty i odnosić się do opisywanego tematu. Następnie wstęp, to krótkie naświetlenie całego tematu i zachęta do przeczytania całego tekstu. Po wstępie przychodzi czas na rozwinięcie, czyli najdłuższy element wypowiedzi pisemnej tego typu. Jest to miejsce na przedstawienie argumentów, punktu widzenia autora, najważniejszych informacji i charakterystyki zagadnienia. W zależności od upodobań można w tym miejscu zastosować elementy opisu, recenzji, opinii, a także oceny faktów i subiektywny komentarz twórcy. Rozwinięcie powinno być zbudowane z dwóch akapitów, odnoszących się do 2 rzeczy podanych w poleceniu. Należy podać argumenty za i przeciw, jeżeli wyrażamy swoją opinię. Podać dodatkowe informacje, jeżeli w tekście o czymś informujemy oraz przedstawić zagadnienie z dwóch różnych stron, jeśli akurat opisujemy 2 punkty widzenia. Zakończenie, to oczywiście krótkie podsumowanie całości, ostateczne wnioski i stwierdzenia, a także miejsce na zastosowanie pytania retorycznego, skłaniającego czytelnika do refleksji.

W zależności od tego, do kogo artykuł jest skierowany oraz gdzie docelowo będzie opublikowany, powinien być napisany w stylu formalnym lub nieformalnym, jednak należy unikać stosowania mowy potocznej. Warto popisać się znajomością wyszukanego słownictwa, podkreślającą przyswojone umiejętności językowe i zachować profesjonalizm. Zadanie to zostało stworzone w celu pobudzania wyobraźni uczniów, stymulowania umiejętności syntezy i analizy informacji, formułowania myśli i budowania zdań oraz wyrażania własnych opinii. Prawdziwa gratka dla przyszłych dziennikarzy, copywriterów, czy tłumaczy języka niemieckiego.

Aby ułatwić Wam to zadanie, poniżej przedstawiamy cenne zwroty i konstrukcje zdań:

Viele meinen, dass … – Wielu sądzi, że …

Wenn es darum geht … – Jeśli chodzi o …

Aus der Sicht von … – Z punktu widzenia …

Wir sollten uns eine Frage stellen, warum … – Powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego …

Die größte Nachricht der Woche ist … – Największym newsem tego tygodnia jest …

Heutzutage ist … ein sehr bekanntes Thema. – W dzisiejszych czasach bardzo popularnym tematem jest …

In letzter Zeit reden alle über … – Ostatnio każdy mówi o …

Dies ist seit kurzem ein sehr heißes Thema. – To stało się ostatnio popularnym tematem.

Forscher behaupten, dass … – Naukowcy twierdzą że …

Die neuesten Untersuchungen zeigen, dass… – Wedle najnowszych odkryć, …

Viele meinen, dass … – Wielu sądzi, że …

Viele Leute wollen meine Meinung über … wissen. – Wielu ludzi chce znać moją opinię o …

Ich denke ihr stimmt mir mit … zu. – Myślę, że zgodzicie się, że …

Um erlich zu sein – Szczerze mówiąc

Natürlich – Rzecz jasna

Dazu – Dodatkowo

Obwohl – Pomimo

Außerdem – Poza tym

Außerdem – Oprócz tego

Obwohl – Chociaż

Zum Beispiel – Na przykład

Während  – Podczas gdy

Jedoch – Jednakże

Darüber hinaus – Ponadto

Dementsprechend – W rezultacie

Folglich –  Wobec tego

Einerseits – Z jednej strony

Andererseits – Z drugiej strony

berücksichtigend, … – Biorąc to pod uwagę

Was würdet Ihr sagen / tun falls … ? – Co byście powiedzieli / zrobili gdyby … ?

Im Grunde genommen … – W gruncie rzeczy …

Zusammenfassend – Podsumowując

Jak widzicie, napisanie artykułu publicystycznego w języku niemieckim na maturze rozszerzonej wcale nie jest tak skomplikowane, jakby się mogło wydawać. Przy znajomości odpowiedniej konstrukcji tej formy wypowiedzi i obeznaniu z kluczowymi zwrotami potrzebnymi do użycia w tekście – pisanie artykułu może być przyjemnym wyzwaniem, a nie przykrym obowiązkiem. Wczujcie się w rolę prawdziwego dziennikarza, popiszcie wiedzą, popuśćcie wodzę wyobraźni i zdobądźcie wysokie noty za to i inne zadania. Powodzenia!