Decydując się na kurs językowy często stajemy przed dylematem jaki kurs wybrać :indywidualny czy też jednak postawić na naukę w grupie.

Kurs grupowy wybieramy częściej ponieważ sugerujemy się ceną. W grupie zapłacimy mniej niż za kurs indywidualny. Czy rzeczywiście niższa cena idzie w parze z efektywnością nauki? Uczestnicy kursu bardzo często nie znają się, poznają się dopiero na kursie. Musimy się liczyć z tym, że każda osoba może mieć odmienne oczekiwania. Jeżeli grupę tworzą pracownicy firmy, którzy się znają i razem decydują się na kurs a także są świadomi wspólnego celu, który chcą osiągnąć, wtedy rzeczywiście można mówić o spójności grupy. Aby ten wspólny cel osiągnąć potrzeba jeszcze dobrej ewaluacji poziomu językowego uczestników, co ważne ten poziom powinien być jednolity. Niestety, jeżeli chociaż jedna osoba w grupie znacznie odbiega poziomem od pozostałych uczestników, wówczas może to doprowadzić do porażki całej grupy. Inni uczestnicy będą zniechęceni i różnica w poziomach może stać się głównym czynnikiem demotywującym. Ważnym faktorem może być również liczebność grupy. Dużą liczbą uczestników trudniej się zawiaduje. Lektor nie może skorygować wszystkich wypowiedzi słuchaczy. Nie wszyscy preferują rywalizację, która z jednej strony co dla niektórych może być motywująca a dla innych demotywująca. Ta forma nauki może być dobra dla tych, którzy lubią dyskutować, polemizować, lubią interakcję z innymi.

Kurs indywidualny jest skrojony dokładnie na miarę , to znaczy program kursu odpowiada naszym indywidualnym potrzebom. Uwaga nauczyciela jest w pełni skupiona na jednym uczniu. Wymusza to na kursancie większą aktywność i w związku z tym jest on w stanie szybciej zrealizować materiał niż by to miało miejsce w grupie. Kurs indywidualny może być bardziej elastyczny jeśli chodzi o terminy i tempo zajęć. Nauczycielowi łatwiej jest monitorować wyniki jednego ucznia niż wyniki kilku uczniów w grupie. Poza tym nauczyciel może zahaczyć o zainteresowania ucznia i może powtórzyć materiał na życzenie ucznia. W przypadku odrabiania zajęć, łatwiej jest dostosować grafik do jednej osoby, niż kilku. Z kursu indywidualnego na pewno skorzystają osoby nieśmiałe, którym trudno odnaleźć się w grupie. Na kursie indywidualnym lektor dla ucznia może być lepszym rozmówcą, biorąc pod uwagę poprawność jego wypowiedzi. Kursant nabiera dobrych nawyków, natomiast inni uczestnicy w grupie mogą popełniać błędy i wtedy trzeba być bardziej czujnym by ich nie kopiować. Wadą jest na pewno wyższa cena kursu. Nie ma również interakcji z innymi uczestnikami kursu.

Dokonanie wyboru między zajęciami grupowymi a zajęciami indywidualnymi jest trudne. Obydwie opcje mają zarówno zalety jak i wady. Wybór jednej z dwóch opcji jest sprawą indywidualną i jak widać jest zależny od wielu czynników.