Pracodawca staje często w obliczu następującej sytuacji. Zależy mu na rozwoju wszystkich  pracowników lecz jego zespół składa się wyłącznie z osób polsko i anglojęzycznych. W związku z tym, że firma wchodzi na rynek niemiecki, inwestycja w naukę języka naszych zachodnich sąsiadów może być dla niego  w przyszłości bardzo opłacalna. Nie tylko staje się ona benefitem dla pracowników, ale co także szalenie istotne, podnosi prestiż i renomę samej firmy  w Polsce i zagranicą. W kontekście przyszłej owocnej współpracy, znajomość języka może rzutować na relacje i owocną współpracę z kontrahentem niemieckim.

Jak mądrze inwestować w rozwój pracowników ?

Rosnąca w biznesie zależność od umiejętności i wiedzy pracowników implikuje wzrost znaczenia inwestycji w rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Na rynku mamy szeroką gamę ofert szkoleniowych, jednakże nie zawsze spełniają one oczekiwania klienta. W związku z tym rodzi się pytanie, jak mądrze zainwestować swój kapitał i wybrać takie szkolenie, z którego inwestycja zwróci się w przyszłości. Za przykład mogą nam tu posłużyć szkolenia z branży językowej. W związku z tym, że pracujemy coraz częściej w środowisku międzynarodowym, zmieniają się nasze oczekiwania odnośnie kształcenia pracowników. Chcemy zagwarantować rozwój każdemu pracownikowi w firmie, także temu którego krajem ojczystym nie jest Polska. Czy znajdziemy odpowiednią ofertę na rynku kursów językowych dla obcokrajowca? Czy inwestycja w naukę języka może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości i prestiżu firmy?

Jak być konkurencyjnym na rynku i zapewnić rozwój każdemu pracownikowi w firmie?

W Polsce mamy szeroki wachlarz kursów języka niemieckiego dla Polaków, a jak wygląda sytuacja z ofertą kursów dla obcokrajowców?  Z tym niestety sytuacja ma się nieco gorzej. Szkoły oferują przede wszystkim kursy języka polskiego dla obcokrajowców. W przypadku naszego pracodawcy, który chce aby jego kadra pracownicza posługiwała się językiem niemieckim, oferta z nauką języka polskiego dla obcokrajowców staje się kompletnie bezużyteczna. Odpowiedzią na ten dylemat może być oferta kursów języka niemieckiego dla osób anglojęzycznych.

Czy warto pokusić się o taką ofertę?

Oferta języka niemieckiego dla osoby anglojęzycznej na pewno umożliwia łatwiejszą naukę niemieckiego na pierwszym etapie poznawania języka, kiedy w grupie polskojęzycznej osoba bez znajomości języka polskiego czułaby się kompletnie zagubiona.  Za ofertą przemawia komfort nauki  a także możliwość zapewnienia pracownikowi rozwoju w naszym kraju, co automatycznie daje pracodawcy lepszą pozycję na rynku pracy, jeśli chodzi o atrakcyjność zatrudnienia i związanych z tym benefitów, skierowanych do obcokrajowców.

Język angielski kluczem w przyswajaniu języka niemieckiego

Język angielski z racji tego, że podobnie jak niemiecki, należy do grupy języków germańskich, może być bardzo pomocny w przyswajaniu języka niemieckiego. Na poziomach dla początkujących A1 i A2, w przypadku obcokrajowców język angielski pomaga zrozumieć struktury gramatyczno-leksykalne w języku niemieckim. W związku z tym, że w obydwu językach istnieje wiele podobieństw, język angielski jest doskonałym narzędziem wspierającym do tego aby opanować podstawy w języku niemieckim. Na wyższych poziomach zaawansowania nie jest to konieczne, zakładając ,że komunikacja przebiega już tylko i wyłącznie w języku niemieckim.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty i do śledzenia na bieżąco naszego bloga.