Kurs języka polskiego dla cudzoziemców – najkorzystniejsza oferta cenowa

Kurs indywidualny języka polskiego dla cudzoziemców-15 godzin lekcyjnych (15 tygodni) 1 lekcja w tygodniu-60 minut

1800 zł

1 lekcja w tygodniu-60 minut

120 zł

Kurs języka polskiego (poziomy A1-C1) skierowany jest do cudzoziemców, przebywających w Polsce lub dla osób, które mieszkają za granicami naszego kraju i chcą się nauczyć języka polskiego.

Oferujemy kursy stacjonarne i online. Zapewniamy pełną elastyczność zajęć. Student wybiera miejsce, godzinę i czas trwania kursu.

Nasi lektorzy posługują się językami angielskim lub niemieckim, które na początkowych etapach nauki języka polskiego mogą być bardzo przydatne. Korzystamy z najlepszych podręczników do nauki języka polskiego na rynku. Oprócz podręcznika bazowego, uczeń otrzymuje u nas bezpłatnie w pakiecie materiały dodatkowe oraz aplikację do nauki słówek online. Lekcje są ciekawe, ukierunkowane na cel, jaki uczeń chce osiągnąć.

Kładziemy nacisk na rozwijanie wszystkich sprawności językowych, ze szczególnym naciskiem na mówienie. Nauka z nami to niezapomniana przygoda!