Kurs języka polskiego dla cudzoziemców online

Kurs (poziomy A1-C1) skierowany jest do cudzoziemcówprzebywających w Polsce lub dla osób, które mieszkają za granicami naszego kraju i chcą się nauczyć języka polskiego.

Oferujemy indywidualne kursy języka polskiego online. Zapewniamy pełną elastyczność zajęć. Kursant określa sam godziny i czas trwania kursu. Kładziemy nacisk na rozwijanie wszystkich sprawności językowych, ze szczególnym naciskiem na mówienie. 

Zajęcia z polskiego dla cudzoziemców online

Podczas lekcji dla cudzoziemców nasi lektorzy posługują się angielskim lub niemieckim, które na początkowych etapach nauki mogą być bardzo przydatne. Korzystamy z najlepszych podręczników do nauki języka polskiego na rynku. Oprócz podręcznika bazowego uczeń otrzymuje bezpłatnie w pakiecie materiały dodatkowe oraz aplikację do nauki słówek online. Zajęcia przeznaczone dla cudzoziemców są ciekawe, ukierunkowane na cel, jaki uczeń chce osiągnąć.

Polski dla cudzoziemców online

Polski dla cudzoziemców jest dostępny w wersji od podstaw lub bardziej zaawansowanej. Kładziemy nacisk na rozwijanie wszystkich sprawności językowych, ze szczególnym naciskiem na mówienie. Nauka z nami to niezapomniana przygoda!

Kurs indywidualny języka polskiego dla cudzoziemców-15 godzin lekcyjnych (15 tygodni) 1 lekcja w tygodniu-60 minut

1800 zł

1 lekcja w tygodniu-60 minut

120 zł